Till salu

  • Avstyckad fastighet - åker, ca 6 ha öppen mark med möjligheter !

  • Orreberg - Bärfendal
  • Tomtareal/mark: 61939 kvm
  • Pris: 1 200 000 kr (Eller bud)
  • I ett naturskönt område ligger denna fastighet om ca 6 ha. Avstyckningen är utförd av lantmäteriet under våren 2020. Förhandsbesked finns för byggnation av hästgård/stallbyggnad. Större delen av åkerarealen är systemtäckdikad. Eget vatten och avlopp får anläggas av köparen. Fiber finns i området.