Alla bilder Anmäl intresse

Orreberg - Bärfendal

Avstyckad fastighet - åker, ca 6 ha öppen mark med möjligheter !

I ett naturskönt område ligger denna fastighet om ca 6 ha. Avstyckningen är utförd av lantmäteriet under våren 2020. Förhandsbesked finns för byggnation av hästgård/stallbyggnad. Större delen av åkerarealen är systemtäckdikad. Eget vatten och avlopp får anläggas av köparen. Fiber finns i området.
Information

Allmän information

 • Pris:1 200 000 kr
 • Pristyp: Eller bud
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Fritid
 • Typkod: 100
 • Huvudinriktning: Fritid, Hästgård, Fritid, öppen åkermark, ej bebyggd
 • UppdragsID:gsj 3c5
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Fastigheten erbjuds till salu och säljaren avgör vem som får köpa fastigheten. Fastigheten är nyligen avstyckad och är nu egen registerenhet. Består av 61.939 kvm öppen mark. Täckdikad åkermark
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Areanamn: Åker
 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 61939 kvm
 • Areabeskrivning: Åkermark, täckdikad, delvis sluttande

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Åkermark
 • Beskrivning:
  Ca 6 har öppen åkermark

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Avlopp

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Avloppsledning

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Avlopp jordvärmeanläggning

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Vattenledning

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Vattenledning

 • Rättigheter last
  Officialservitut: Vattentäkt vattenledning

 • Avtalsrättigheter
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Avtalsrättigheter
  Avtalsnyttjanderatt OPTISKT FIBERNÄT

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Fiber och Elkabel finns i anslutning till fastighetsgränsen. Det finns 3-4 skåp med fiber i anslutning till fastighetsgränsen.
Bilder Dokument & Länkar Karta

Intresserad?

Peter Johansson, Fastighetsmäklare
0708-111345
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR